NE2018

Cílem této výzvy je odpor v mezích Ústavy ČR proti vládnutí agentů StB a jiných komunistických pohrobků.

Pokud vám následující text připomíná slavných Několik vět z roku 1989, pak to není náhoda...

Zakrátko uplyne už 30 let od Sametové revoluce a totalita opět vystrkuje drápky. Znovu o nás rozhodují agenti StB, stále ještě není žádná legitimní možnost řící politikům NE, a to ani v případě, že je to názor 99% obyvatelstva. Politici sami si odsouhlasili imunitu v takovém rozsahu, jaká není nikde na světě. Ani v komunistické Číně ne. Když je díky jejich pochybení spadne most, nebo je zničena nenahraditelná památka, nic se jim nestane. Pokud most spadne na někoho a zabije, ti, kdo měli na stavbu dohlížet se jen smějí, protože je předem jisté, že nebudou potrestáni. Znovu se rozmáhá cenzura na základě nesouhlasu s přijímáním uprchlíků, nařízeními a podobně.

Proto požadujeme následující:

 1. Okamžitý odchod agentů komunistické StB a komunistických represívních složek jak z vlády, tak z obou komor parlamentu. Rovněž tak i osob stíhaných pro podvodné jednání a machinace s dotacemi.

 2. Okamžité schválení nezkripleného zákona o referendu a politické iniciativě. Stav, kdy neexistuje žádný legitimní způsob, jakým by podstatná většina obyvatelstva mohla prosadit svůj názor, považujeme jen za pokračování totality z dob minulých.

 3. Požadujeme možnost svobodně se rozhodnout, zda s EU, nebo bez EU. Tedy pravomocné referendum o czexitu.

 4. Požadujeme trestně právní odpovědnost politiků a státních úředníků za způsobené škody.

 5. Požadujeme postavení cenzury výslovně mimo zákon, na úroveň ostatních zločinů proti lidským právům.

 6. Právo na stejné služby za podobné peníze. Ať už jde o potraviny, kdy je za vyšší cenu prodáváno menší balení potravin vyrobených z náhražek, oproti potravinám prodávaným např. v Německu. Obchodní řetězce, které odepírají Čechům právo na stejně kvalitní potraviny ať odejdou z Česka. A stejně tak operátoři, kteří prodávají internet za 8-10x vyšší ceny než v sousedních zemích.

 7. Chceme právo na nenásilný obsah v televizi a ve filmu. Existuje víc než 30 programů, kde se od rána do večera prakticky jen vraždí a loupí a žádný program, na který by se mohli dívat i ti, kterým se vraždy hnusí. TV vysílání je dnes ještě méně vyvážené, než bylo za té nejhlubší komunistické normalizace. Ani tehdy nikdo nedal 5 budovatelských filmů denně. Dnes je i na veřejnoprávní televizi 5 krimi denně, o soukromých nemluvě. Ať existují aspoň 3 televizní kanály, kde většinu tvoří rodinné filmy a pozitivní programy. Ať aspoň ČT nekupuje a netočí za naše poplatky zločin.

Váš e-mail (nebude zveřejněn)
Souhlasíte s výzvou?

ANO: 7
NE : 2


Soukromí:

 1. Spojení mezi vámi a námi je šifrované, nikdo ho nemůže poslouchat.
 2. E-mail, který zadáte není nikde uložen. Uděláme z něj kontrolní otisk (hash).
 3. Ze záznamů v naší databázi nelze spojit konkrétního člověka s tím, jak hlasoval. Stejně jako ve volební urně.
 4. Záznamy o příchozích spojeních (logs) jsou uchovávány jen dva dny, pak jsou zničeny.